Career Planning
Company Profile
Career Planning is a diversified Recruitment & Career company, focused on improving talent’s career through integrated talent-centric solutions and innovations and based on fundamental client insights and the service promise of “sense and sound”. Office located in Ho Chi Minh city, Career Planning employs recruitment experts in consumer goods industry as well as finance and human resource.
Job Details
Job ID: J002501
Job Title: GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Salary Range: Competitive
Job Description:

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

 • Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa năng lực kinh doanh của hệ thống, đạt mục tiêu tăng trưởng, mục tiêu phát triển kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, phát triển thị phần, phát triển hệ thống kênh bán hàng và sản phẩm/dịch vụ theo chiến lược kinh doanh của Công ty.
 • Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí hoạt động, chi phí bán hàng và phát triển năng lực đội ngũ bán hàng nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty

CÔNG VIỆC CHÍNH

 • Điều nghiên và đánh giá thị trường, môi trường kinh doanh để xác định các cơ hội kinh doanh mới; Từ đó tham mưu cho Tổng Giám đốc các giải pháp triển khai thực hiện các cơ hội kinh doanh và phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh doanh của Công ty.
 • Lập và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh hàng năm phù hợp với định hướng và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.
 • Xây dựng và tổ chức bộ máy của phòng kinh doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh hàng năm, chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ nhằm đảm bảo đội ngũ kinh doanh hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh được giao và thực thi chiến lược kinh doanh của Công ty.
 • Tổ chức xây dựng và quản lý quy trình bán hàng, quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ tại các kênh bán hàng của cả hệ thống.
 • Xây dựng và thực hiện chính sách khách hàng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh của Công ty.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình bán hàng. Phối hợp với các phòng/ban/đơn vị nội bộ trong các hoạt động quảng bá và tiếp thị kinh doanh.
 • Tổ chức theo dõi, giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động của các đơn vị thuộc các kênh bán hàng; Kiểm tra, giám sát và quản lý việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh của Phòng.
 • Tổ chức và phối hợp các phòng ban nội bộ Công ty trong công tác xây dựng định biên, chuẩn mực năng lực, năng suất làm việc, chế độ công tác phí…. của cán bộ nhân viên trực thuộc. Phối hợp tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự trực thuộc theo quy định nội bộ Công ty.
 • Tổ chức giao việc, đánh giá chất lượng công tác, mức độ hoàn thành chỉ tiêu của cán bộ nhân viên trực thuộc. Kiểm tra kiểm soát toàn bộ chi phí hoạt động và chi phí bán hàng nhằm đảm bảo việc thực hiện và tuân thủ đúng các chính sách quy định nội bộ đã ban hành.
Job Requirements:

Trình độ:

 • Đại học, các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại thương …

Kiến thức:

 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh ngành hàng Thực phẩm tươi sống
 • Tin học: Thành thạo excel và các phần mềm quản lý kinh doanh của Công ty.
 • Tổng hợp, phân tích số liệu.
 • Thành thạo trong việc dự báo tình hình thị trường, kinh doanh của ngành nghề

Kỹ năng:

 • Tầm nhìn chiến lược
 • Hiểu biết về hoạt động kinh doanh của tổ chức
 • Hướng đến dịch vụ khách hàng
 • Hướng đến chất lượng
 • Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm soát và triển khai thực hiện công việc
 • Thiết lập và duy trì các mối quan hệ
 • Giải quyết và phân tích vấn đề
 • Lãnh đạo nhóm
 • Thương lượng 

Kinh nghiệm:

 • Ít nhất 07 năm công tác trong lĩnh vực Kinh doanh. Tối thiểu 4 năm đảm nhận vị trí Trưởng phòng bán hàng hoặc Trưởng đại diện bán hàng vùng

Phẩm chất, tính cách:

 • Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết
 • Tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao
 • Có khả năng làm việc độc lập
 • Năng động, nhạy bén trong xử lý vấn đề
 • Có khả năng chịu áp lực công việc cao
Industry/Function - Consumer Goods
Job Type: Full time
Job Location: Việt Nam
Degree: Bachelors
More Information:
Contact Information:

recruit@careerplanning.com.vn

(028) 39 10 12 04 

Post Date: 19/12/2017
Expiry Date: 19/01/2018