Search Jobs
Key word


By Industry
By Function
By Type
Job location
Search
Advance search
Center
Company Profile
Our client is now proud to be the most recognized brand in Vietnam in solutions and products for ceilings and drywalls, boasting a growth rate of 500% over the past five years.
Job Details
Job ID: J002470
Job Title: INDUSTRIAL ENGINEER
Salary Range: Competitive
Job Description:

An toàn lao động (ATLD), Phòng cháy chữa cháy (PCCC):

 • Đảm bảo thực hiện và phát triển các qui định về An Toàn – Sức Khỏe – Môi Trường cho toàn bộ nhân viên trong Nhà máy, Nhà thầu và Khách.
 • Thực hiện SMAT (Safety Management Audit Tools) và EMAT (Environment Management Audit Tools) theo qui định của Công ty.
 • Tham gia và hỗ trợ các hoạt động cải tiến về EHS.
 • Tích cực tham gia các hoạt động PCCC và các qui trình Phản ứng khẩn cấp tại Công ty.

Phân công, Giám sát  và Theo dõi thực hiện các nhiệm vụ chính:

 • Chịu trách nhiệm cho hoạt động cải tiến của công ty
 • Đảm bảo thúc đẩy các dự án Kaizen, tiết kiệm chi phí (Cost saving) Tiết kiệm năng lượng (Energy Management) hoàn thành đúng tiến độ
 • Chịu trách nhiệm hiểu rõ và kiểm soát tất cả KPI của công ty.
 • Lên kế hoạch thực hiện từng dự án nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao bằng các công cụ : 7 wastes, 7 QC tools, Lean, Six-sigma.
 • Chịu trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, kiểm duyệt các dự án Kaizen nhằm nâng cao kỹ năng nhân viên và thay đổi tư duy về tiết kiệm cho tổ chức
 • Chịu trách nhiệm cho việc triển khai chương trình PM, AM
 • Chịu trách nhiệm cho kế hoạch sản xuất của nhà máy theo tuần, tháng, Quí, năm.
 • Cập nhật đầy đủ thông tin lên các bảng thông tin theo tuần, tháng, quí , năm.
 • Đảm bảo toàn bộ nhân viên hiểu rõ các Mục tiêu công ty (Yield, Loss & Availability… ). Thực hiện các giải pháp và cải tiến để luôn đạt mục tiêu trên.
 • Quản lý và khống chế các nguyên nhiên vật liệu sử dụng theo định mức.
 • Thực hiện các giải pháp cải tiến nhằm giảm chi phí Sản xuất như : Sản lượng, Giờ công lao động/Sản phẩm, năng lượng…
 • Biên soạn tài liệu đào tạo: 5S, năng lượng, SOP…
 • Chịu trách nhiệm tổ chức đại hội Kaizen định kỳ theo kế hoạch đặt ra hàng năm
 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo được tổ chức.
 • Thực hiện đánh giá thành tích (KPI) theo tần suất qui định của Công ty
 • Áp dụng các công cụ QLSX vào hoạt động hàng ngày (5S, OPL, QK, EWO, Tagging, Quản lý trực quan…)
 • Hỗ trợ chuyên viên an toàn thực hiện các công việc liên quan nhằm nâng cao an toàn cho nhân viên

Vệ sinh công nghiệp

 • Đảm bảo các bộ phận thực hiện vệ sinh công nghiệp trong nhà máy.
 • Theo dõi và thực hiện 5S.

Bảo trì – Sản xuất – Chất lượng 

 • Phối hợp với Bảo trì nhằm thực hiện đầy đủ và tối ưu hóa thời gian Vệ Sinh – Kiểm Tra – Tra Dầu Nhớt.
 • Phối hợp với Bảo trì đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa để nâng cao HSMMTB
 • Phối hợp với Sản xuất để cải tiến về qui trình, đảm đảo độ chính xác của các số liệu trên các phần mềm Sản xuất.
 • Phối hợp với BP Chất lượng để cải tiến qui trình, nâng cao chất lượng, giảm tỷ hệ hư hỏng.

Báo cáo: 

 • Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo hàng tuần của sản xuất, thực hiện bản tin dự án tiết kiệm, báo cáo năng lượng, báo cáo quản trị hàng tháng.
 • Thực hiện phân tích các KPIs theo yêu cầu của cấp trên.
 • Báo cáo trực tiếp cho GĐ Nhà máy các công việc liên quan.

Trách nhiệm khác: 

 • Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ  khác khi có yêu cầu của cấp trên
 • Tham gia các dự án Cải tiến tại khu vực phụ trách.
Job Requirements:

HỌC VẤN:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan kỹ thuật, quản lý công nghiệp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

 • 2-3 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương trong môi trường sản xuất.
 • Hiểu biết về an toàn lao động, cải tiến, Lean, TPM, Kaizen, 5S
 • Khả năng quản lý và thúc đẩy các dự án

KỸ NĂNG:

 • Kỹ năng lãnh đạo nhóm, quyết đoán, điềm tĩnh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và theo dõi thực hiện.
 • Kỹ năng phân tích, tư duy tốt số liệu và khả năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng quả lý dự án, phân tích chi phí và tính toán thời gian payback từng dự án.
 • Thành thạo vi tính văn phòng (đặc biệt là Excel và Powerpoint)
 • Anh văn giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh
 • Kỹ năng Đào tạo
Industry/Function Industrial Products
Job Type: Full time
Job Location: Việt Nam
Degree: Bachelors
More Information:
Contact Information:

Le Huynh Vu

huynhvu@careerplanning.com.vn

(028) 39 10 12 04 - ext: 204

Post Date: 09/11/2017
Expiry Date: 09/01/2018